คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว Privacy Notice

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ (Privacy Notice for Website) English Thai
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า (Privacy Notice for Customer) English Thai
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน (Privacy Notice for Job Applicant) English Thai
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า คู่สัญญา (Privacy Notice for Business Partner) English Thai
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น (Privacy Notice for Shareholders) English Thai
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้มาติดต่อ (Privacy Notice for Visitors) English Thai

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

Read More

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights Request Form)

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Rights Request Form) English Thai

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9
อีเมล : dpo@vanachai.com

รายชื่อบริษัทย่อย

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อ
 1. บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
 2. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
 3. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด
 4. บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 5. บริษัท พีวี วู้ด จำกัด
 6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี่ส์ จำกัด
 7. บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด
 8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด
 9. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร : 02 5854900-3, 02 9132180-9
อีเมล : dpo@vanachai.com

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครฯ 10800
โทรศัพท์ : 02 913 2180-9 ต่อ 703
โทรสาร : 02 587 9556
อีเมล : dpo@vanachai.com

Controller

Data Controller

Vanachai Group Public Company Limited
Contact : 2/1 Wongsawang Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand
Tel : +66 (0) 2 585 4900-3, +66 (0) 2 913 2180-9
Email : dpo@vanachai.com

List of Subsidiaries

Data Controller Contact
 1. Particle Planner Co., Ltd.
 2. Vanachai Panel Industries Co., Ltd.
 3. Vanachai Chemical Industries Co., Ltd.
 4. Woodtek International Co., Ltd.
 5. PV Wood Co., Ltd.
 6. Vanachai Energy Industries Co., Ltd
 7. Vanachai Woodsmith Co., Ltd.
 8. Vanachai Logistics Co., Ltd.
 9. Vanachai Logistics Enterprise Co., Ltd.

2/1 Wongsawang Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

Tel : +66 (0) 2 585 4900-3, +66 (0) 2 913 2180-9
Email : dpo@vanachai.com

Data Protection Officer: DPO

Address: 2/1 Wongsawang Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand
Tel : +66 (0) 2 913 2180-9 ext. 703
Fax : +66 (0) 2 587 9556
E-mail : dpo@vanachai.com