Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai
Vanachai

ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อย่อ  
มาตรฐาน ISO 9001 International Organization for Standardization ISO.
มาตรฐาน JIS. Japanese Industrial Standards JIS.
มาตรฐาน CARB. California Air Resources Board Certificate of Compliance Generation CARB
Certificate
มาตรฐานบอร์ด E0 (F****)
ของญี่ปุ่น
Non-restricted Formaldehyde
- emitting buiding materials : F****
F****
Certificate
มาตรฐาน AC3 (Flooring 8 มม.)

มาตรฐาน AC3 (Flooring 12 มม.)
   
มาตรฐานในอุตสาหกรรมป่าไม้ Chain of Custody Certification COC

ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อย่อ  
มาตรฐาน ISO 9001 International Organization for Standardization ISO.
มาตรฐาน JIS. Japanese Industrial Standards JIS.
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย Thai Industrial Standards Institute มอก.
มาตรฐานบอร์ด E0(F****) ของญี่ปุ่น Non-restricted Formaldehyde - emitting buiding materials : F**** F**** Certificate

ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อย่อ  
มาตรฐาน ISO 9001 International Organization for Standardization ISO.

ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อย่อ   Awards
มาตรฐาน ISO 9001 International Organization for Standardization ISO.
สถานประกอบการดีเด่น
ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ปี 2552

สถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัยฯ ปี 2551
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย Thai Industrial Standards Institute มอก.
มาตรฐาน CARB. California Air Resources Board Certificate of Compliance Generation CARB. Certificate
Copyrights Vanachai Group Public Company Limited